تبلیغات
مرجع کامل كتابهای pdf

کتاب شعر صوتی سهراب سپهری / راز گل سرخ

تاریخ : چهارشنبه 25 آذر 1388

18:21

سهراب سپهری ، واقعا  ساده بود؛ به اندازه­ شعرهایش ، به اندازه­ تركیب­های رنگ و خط در تابلوهایش. گاه خیال می­كردم كودك چهل و چند ساله­ایست كه می­خواهد هستی را تجربه كند. نمی­دانم، شاید در پی آن نبود كه “راز” گل سرخ را شناسایی كند، بلكه میخواست در افسون گل سرخ شناور باشد. با دل آسودگی و صفای كودكانه­ای میخواست “حقیقت” را دریابد. آن هم نه آن حقیقتی را كه همه­ ما به نوعی می­كوشیم تا آن را دریابیم؛ ساده ترین حقایق را

کار ما نیست شناسایی “راز” گل سرخ ،
کار ما شاید این است
که در “افسون” گل سرخ شناور باشیم.
پشت دانایی اردو بزنیم.
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم.
صبح ها وقتی خورشید ، در می آید متولد بشویم.
هیجان ها را پرواز دهیم.
روی ادراک فضا ، رنگ ، صدا ، پنجره گل نم بزنیم.
آسمان را بنشانیم میان دو هجای “هستی”.
ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم.
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم.
نام را باز ستانیم از ابر،
از چنار، از پشه، از تابستان.
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم.
در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم.

کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم.

دانلود کتاب صوتی دانلود  کتاب شعر صوتی راز گل سرخ | Download


سیستم افزایش آمار مجیک