تبلیغات
مرجع کامل كتابهای pdf

کتاب صوتی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی / کتاب شعر گویا(کتاب گویا)

تاریخ : چهارشنبه 25 آذر 1388

 

سیاوش کسرایی در سال۱۳۰۵ در اصفهان متولد شد. وی سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد. شاهکار او منظومه آرش کمانگیر است. وی از شاگردان نیما بود که به او وفادار ماند.

در میان اشعار وی منظومه آرش کمانگیر از لحاظ اجتماعی و به سبک حماسه سرایی و شعر غزل برای درخت از لحاظ سبک و محتوا درخشش خاصی دارند

داستان آرش از داستان های حماسی ایران زمین است و حکایت پهلوانی است (آرش) که برای تعیین مرز ایران و توران،از فراز البرز تیری از کمان خود پرتاب می کند و به قول سیاوش کسرایی:

“آری آری جان خود در تیر کرد آرش          کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش”

و پس از جستجوی بسیار تیر آرش را پیدا می کنند اما نه بر روی زمین بلکه نشسته بر تناور ساق گردویی !

درود ای واپشین صبح ای سحر بدرود :
كه با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود
به صبحِ راستین سوگند
به پنهان آفتابِ مهربارِ پاكبین سوگند
كه آرش جان خود در تیر خواهد كرد
پس آنگه بی درنگی خواهدش افكن
زمین می داند این را
كه تن بی عیب است و جان پاك
نه نیرنگی به كار من نه افسونی
نه ترسی در سرم نه در دلم باك است
درنگ آورد و یكدم شد به لب خاموش
نفس در سینه ها بیتاب میزد موج

دانلود کتاب صوتی دانلود کتاب صوتی آرش کمانگیر | Download


سیستم افزایش آمار مجیک