تبلیغات
مرجع کامل كتابهای pdf

کتاب الکترونیکی بابک و نقد تاریخ نگاری

تاریخ : چهارشنبه 25 آذر 1388

 

عنوان : کتاب بابک و نقد تاریخ نگاری
نویسنده : رسول رضوی
نوع : تاریخ
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 217
حجم : 1.24 MB

درباره کتاب :
کتاب حاضر نگاه نوى است به ریشه هاى فكرى و بستر حركت یكى از رخ دادهاى بسیار مهمّ در گذشته ایران. این رخ داد كه در ملتقاى سده هاى دوّم و سوّم هجرى قمرى به وقوع پیوسته، از جریان اعتقادات دین ناب منبعث شده و به روى دادهاى پس از خود تا دیرزمانى و حتّى تا اكنون معاصر تأثیر گذاشته است. به باور نگارنده آن چه كه به محور این موضوع (هم در گذشته و هم دوره هاى معاصر) نوشته شده، دانسته ـ ندانسته (به عمد در نگارش هاى فرمایشى و به اشتباه در تأثیرپذیرى از بینش ها و روى دادها) با عدم دقت در پژوهش و بازنگرى توأم بوده، منشأ سردرگمى و عدم دست یابى به واقعیت، در پیدایش، چرایى تكوین و چگونگى سیر تحوّل فكرى و اعتقادى در این روى داد بوده است. ازاین رو، نگارنده در جاىـ جاى كتاب به نقد «وقایع نگارى» این پدیده در تاریخ ایران پرداخته، گواین كه اصل تحلیل واقعه منظورنظر بوده است.

دانلود از سرور رپیدشیر
دانلود از سرور ایزی شیر
دانلود از سرور مگا آپلود
پسورد : www.iranmeet.com


سیستم افزایش آمار مجیک